11 ไอดอลเคป็อปที่มีชื่อว่า (จีมิน) Jimin

ด้วยความที่ในอุตสาหกรรมนี้มีไอดอลเคป็อปอยู่เป็นจำนวนมาก มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่ไอดอลหลายคนจะใช้ชื่อเหมือนกัน โดยเฉพาะชื่อที่คนเกาหลีทั่วไปนิยมใช้ และหนึ่งในชื่อที่เป็นที่นิยมของคนเกาหลีก็คือ ‘จีมิน’ นั่นเอง เนื่องจากชื่อนี้เป็นชื่อที่ unisex ดังนั้นไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็สามารถใช้ชื่อนี้ได้ทั้งหมด จึงทำให้ชื่อนี้กลายเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเกาหลี

และไอดอลเคป็อปต่อไปนี้ก็คือ 11 ไอดอลเคป็อปที่มีชื่อว่า ‘จีมิน’ (เรียงจากไอดอลที่อายุมากที่สุดไปไอดอลที่อายุน้อยที่สุด)

1. จีมิน อดีตสมาชิกวง AOA

จีมินผู้นี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า ‘ชิน จีมิน’ เธอเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปี 1991 และยังเป็นอดีตลีดเดอร์, เมนแร็ป และนักร้องของวง AOA อีกด้วย!

2. จีมิน BTS

จีมิน มีชื่อเต็มๆ ว่า ‘พัค จีมิน’ เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี 1995 อีกทั้งยังเป็นนักเต้นหลักและนักร้องนำของวง BTS อีกด้วย!

3. เจมี่

เจมี่ หรือชื่อเต็มๆ ว่า ‘จีมิน ปาร์ค’ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ปี 1997 และเธอเป็นนักร้องเดี่ยว!

4. ลายอน PurpleBeck

ลายอน มีชื่อจริงว่า ‘อี จีมิน’ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ปี 1998 และยังเป็นนักร้องหลักของวง PurpleBeck อีกด้วย!

5. วีต้า MAJORS

วีต้า มีชื่อจริงว่า ‘คิม จีมิน’ เธอเกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ปี 2000 อีกทั้งยังเป็นเมนแร็ปและนักเต้นนำของวง MAJORS อีกด้วย!

6. คารีน่า aespa

คารีน่า มีชื่อจริงว่า ‘ยู จีมิน’ เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน ปี 2000 และยังเป็นลีดเดอร์, นักเต้นหลัก, แร็ปนำ, นักร้อง, วิชวล, ตัวแทน และเป็นเซ็นเตอร์ของวง aespa อีกด้วย!

7. มีโซ Dreamnote

มีโซ มีชื่อจริงๆ ว่า ‘จอน จีมิน’ เธอเกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ปี 2000 อีกทั้งยังเป็นนักร้องหลักและแร็ปเปอร์ของวง Dreamnote อีกด้วย!

8. ลิม จีมิน JUST B

ลิม จีมิน เป็นชื่อจริงๆ ของไอดอลผู้นี้ โดยเขาเกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ปี 2001 และยังเป็นหัวหน้าวง JUST B อีกด้วย!

9. เจเอ็ม JUST B

เจเอ็ม มีชื่อจริงว่า ‘ชู จีมิน’ เขาเกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ปี 2001 และเป็นสมาชิกของวง JUST B!

10. มันเดย์ Weeekly

มันเดย์ มีชื่อจริงว่า ‘คิม จีมิน’ เธอเกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปี 2002 และยังเป็นนักร้องนำ, นักร้องหลัก, นักเต้นหลัก และแร็ปรองของวง Weeekly อีกด้วย!

11. วอน จีมิน CLASS:y

‘วอน จีมิน’ คือชื่อจริงของเธอ โดยเธอเกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2007 อีกทั้งยังเป็นนักร้องนำและเซ็นเตอร์ของวง CLASS:y อีกด้วย!