HYBE กำลังพิจารณาเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ SM Entertainment

HYBE กำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ SM Entertainment!

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ HYBE ได้ออกมายืนยันการรายงานที่ว่าทางบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเพื่อที่จะซื้อหุ้นของ SM Entertainment โดยระบุว่า “เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและยังคงทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SM Entertainment ที่เปิดขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเกิดขึ้น ทางเราขอยืนยัน”

นอกจากนี้ HYBE ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พวกเขาจะออกมาประกาศถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน

โดยข่าวความเป็นไปได้ที่ HYBE จะเข้าซื้อหุ้นของ SM Entertainment นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ Kakao Entertainment ถูกเปิดเผยว่าได้เข้าซื้อหุ้นรายใหญ่ของ SME

ส่วนข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็คือ อีซูมานกำลังเดินหน้าฟ้อง SME เนื่องจากละเมิดข้อฎหมายทางธุรกิจ