โซลาร์ (Solar) ซื้ออาคารมูลค่า 4 ล้านเหรียฐสหรัฐ ย่านชินชน

มีรายงานว่า โซลาร์ MAMAMOO ได้ซื้ออาคารมูลค่า 4.5 พันล้านวอน (หรือประมาณ 3.92 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในย่านชินชน

จากรายงานพิเศษของ Maeil Kyungjae พบว่า โซลาร์ MAMAMOO ได้ซื้ออาคารมูลค่า 4.5 พันล้านวอน (หรือประมาณ 3.92 ล้านเหรียญสหรัฐ) แถวชานจอนดง, ซอแดมุน-กู ไปเมื่อเดือนมกราคม 2021 และได้ชำระเงินทั้งหมดไปแล้วในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาคารที่ว่านี้ประกอบไปด้วย ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และบนดินอีก 4 ชั้น และยังตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าชินชนโดยใช้เวลาเดินเพียง 3 นาทีก็มาถึง

ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่า ราคาค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากการที่แถวนั้นมันตั้งอยู่ในเขตกึ่งที่อยู่อาศัยชานจอนดง ดังนั้นราคาอาคารจึงอาจจะต่ำกว่าราคาอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยแบบเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ พวกเขายังกล่าวว่า จริง ๆ พื้นที่แนวชินชนอาจจะมีราคาต่ำเมื่อนำไปเทียบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกอย่างฮงแด แต่เนื่องจากที่ตรงที่มันล้อมรอบด้วย 3 มหาวิทยาลัยใหญ่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะมีราคาที่สูงขึ้น

Loading...
Loading...